İK

 

“En değerli kaynağımız insandır” vizyonu ile yola çıkarak çalışanlarımızın mesleki bilgilerini ve kişisel becerilerini geliştirmek; çalışanlarımıza adil ve güvenilir bir çalışma ortamı sunmak İK politikamızdır.

Klv İnşaat A.Ş.  tarafından işe alınacak kişilerde; pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinlikler dışında, değerlerimizle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır. Dürüst olmak, iş arkadaşlarını ve kurumunu sahiplenmek,sonuç odaklı yaratıcı fikirler üretmek ve yenilikçi çözümler getirebilmek öncelikli değerlendirilen şartlardır.

Hedeflerimiz,

Her bölümde çalışanlarımıza Kurum Kimliğini benimsetmek, Ortak misyon ve vizyon altında yetkin hale getirmek, Çalışanların mesleki gelişimi için çözüm üretmek.Bu kazanımların iş sonuçlarına yansımasını takip etmek.

İş başvurularınız öz geçmişinizi info@klv.com.tr adresimize gönderebilirsiniz.